Το infographic παρουσιάζει τις κυριότερες εισαγωγικές αγορές για τις μεσογειακές οικονομίες. Οι αγορές αυτές αποτελούν τους σημαντικότερους πελάτες για τις εξαγωγές των χωρών που απεικονίζονται. Μεταξύ άλλων είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Ιταλία και η Γερμανία είναι οι κορυφαίοι εισαγωγείς για την Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα.