Η ταχύτητα με την οποία θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός των ευρωπαϊκών χωρών είναι κομβικής σημασίας για την ανάκαμψη των οικονομιών τους από την κρίση του Covid-19. Όσο μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού εμβολιάζεται, τόσο μικραίνει η ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, τα οποία όπως έχει αναδειχθεί σε προηγούμενη ανάρτηση μας, είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την ύφεση.

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, στο παραπάνω γράφημα απεικονίζουμε δεδομένα που αντλήσαμε από το European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Τα στοιχεία δείχνουν τον αριθμό των εμβολιασμών που έχουν γίνει σε κάθε χώρα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως προς τον πληθυσμό της εκάστοτε χώρας, προσαρμοσμένα ώστε να δείχνουν τον αριθμό των εμβολίων που έχουν χορηγηθεί ανά 1000 κατοίκους.

Όσον αφορά στις χώρες που έχουμε διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος όρος στην Ευρώπη δείχνει πως σχεδόν 28 στους 1000 κατοίκους είχαν εμβολιαστεί για τον Covid-19 μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου. Η διακύμανση είναι 9, υποδηλώνοντας πως παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στον μέχρι τώρα ρυθμό εμβολιασμού, η οποία ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Παρατηρούμε ότι στην πρώτη τριάδα βρίσκονται η Δανία (47 εμβολιασμένοι κάτοικοι ανά χιλιάδα ή 275,007 εμβόλια), η Ιρλανδία (41 κάτοικοι ανά χιλιάδα ή 199,800 εμβόλια), και η Σλοβενία (36 κάτοικοι ανά χιλιάδα ή 75,348 εμβόλια). Η Ελλάδα έρχεται στη δέκατη πέμπτη θέση στους 27 της ΕΕ, στη σχετική λίστα, με 25 κατοίκους ανά χιλιάδα και 268,417 εμβόλια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί πρόσφατα εναντίον της ΕΕ για τις καθυστερήσεις στην παραγωγή των εμβολίων, η παραπάνω εικόνα της σχετικά ισορροπημένης, μεταξύ των χωρών, προόδου του εμβολιασμού, θα πρέπει να πιστωθεί στο μοντέλο κοινής προμήθειας εμβολίων που χρησιμοποιεί η ΕΕ. Χωρίς αυτό θα παρατηρούνταν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών και είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα μικρότερα και φτωχότερα κράτη μέλη θα βρίσκονταν σε δυσμενέστερη θέση.