Καθώς η Ευρώπη εξέρχεται σταδιακά από την πανδημία, αναμένεται και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, έπειτα από μία παρατεταμένη περίοδο όπου η εκπαίδευση πραγματοποιούνταν εν μέρει, ή εξ’ ολοκλήρου, διαδικτυακά. Με αυτή την αφορμή, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε έναν ποσοτικό δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αυτόν της αναλογίας μαθητών προς εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να δούμε πώς κατατάσσονται οι Ευρωπαϊκές χώρες, ως προς αυτή τη διάσταση, αντλήσαμε τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για μαθητές και καθηγητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά παρουσιάζονται στον παραπάνω χάρτη.

Ο μέσος όρος του δείκτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εκτιμάται στους 13,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Με την εξαίρεση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης η οποία απέχει πολύ από το μέσο όρο της ΕΕ και το εκπαιδευτικό της σύστημα φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, οι υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται κάτω από το όριο των 20 μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες με τους περισσότερους μαθητές ανά εκπαιδευτικό στο σύνολο της ΕΕ είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (44,5 μαθητές), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (19,9 μαθητές) και τη Ρουμανία (19,4 μαθητές). Η Γαλλία εμφανίζεται με 18,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό, η Γερμανία με 15,1 μαθητές, και η Ισπανία με 13,6 μαθητές. Απεναντίας, στις χώρες με τη μικρότερη αναλογία μαθητών και εκπαιδευτικών κατατάσσεται η Ελλάδα με μόλις 8,7 μαθητές, το Λουξεμβούργο (9 μαθητές) και η Πολωνία (9,6).

Συνιστάται όμως κάποια επιφύλαξη στην ερμηνεία του δείκτη καθώς εκτιμάται με βάση τα συνολικά αθροιστικά στοιχεία μαθητών και εκπαιδευτικών, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ο μεγάλος αριθμός αραιοκατοικημένων περιοχών όπως τα νησιά και οι ορεινές περιοχές δημιουργούν την ανάγκη για περισσότερους εκπαιδευτικούς για μικρό αριθμό μαθητών. Απεναντίας, στα μεγάλα αστικά κέντρα, συχνά παρατηρείται συγχρωτισμός πολλών μαθητών σε μία τάξη. Θα έχει επομένως ενδιαφέρον η εξέταση του συγκεκριμένου δείκτη σε επίπεδο δήμων ανά χώρα.