Το 2020, το εμπόριο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επλήγη σοβαρά από την πανδημία, καταγράφοντας σημαντικές μειώσεις τόσο στις εξαγωγές (-9,4%) όσο και στις εισαγωγές (-11,6%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά συνέπεια, ο συνολικός όγκος του εμπορίου επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού. Πέρα από την εν πολλοίς αναμενομένη αυτή εξέλιξη,  είναι ενδιαφέρον να δούμε πως εξελίχθηκαν τα εμπορικά ισοζύγια των κρατών μελών της ΕΕ κατά την πανδημία. Διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα ή υπήρξαν μεταβολές;

Προκειμένου να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα αντλήσαμε τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα εισαγωγών και εξαγωγών για 21 κράτη μέλη της ΕΕ από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή η διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών, σημείωσαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η πιο σημαντική μεταβολή αφορά την Ιρλανδία η οποία σημείωσε μια αξιοσημείωτη αύξηση (της τάξεως του 17,7%) στις καθαρές εξαγωγές της από το 2019 στο 2020. Ο λόγος είναι πως η χώρα αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο για τη φαρμακευτική παραγωγή και τις ιατρικές τεχνολογίες, καθώς εκεί εδρεύουν κορυφαίες εταιρείες των κλάδων αυτών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η Pfizer, η Johnson & Johnson, η Roche, η Novartis και η AbbVie, μεταξύ άλλων. Οι εταιρίες αυτές αύξησαν δραματικά την παραγωγή τους προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για φάρμακα και εμβόλια σχετιζόμενα με τον Covid-19.

Απεναντίας, χώρες όπως η Ισπανία (-1,5%) η Πορτογαλία (-2,4%) και κυρίως η Ελλάδα (-5,9%), σημείωσαν αρνητική μεταβολή στις καθαρές εξαγωγές τους, προφανώς λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό (οι ταξιδιωτικές δαπάνες των επισκεπτών λογίζονται ως εξαγωγές τουριστικών υπηρεσιών από τις χώρες αυτές) ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για τις οικονομίες τους.