Το 2020 η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε ύφεση της τάξης του 9,8%. Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, η ισπανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10,8%, ακολουθούμενη από την ιταλική (-8,9%), την ελληνική (-8,2%), τη γαλλική (-8,2%), την πορτογαλική (-7,6%) και τη γερμανική (-4,9%).

Την περασμένη άνοιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ισχυρή ανάκαμψη το 2021, με σταθεροποίηση από το 2022 και έπειτα. Οι πρόσφατες θερινές προβλέψεις της Επιτροπής χαρακτηρίζονται από ελαφρώς μεγαλύτερη αισιοδοξία, προβλέποντας ανάκαμψη της τάξης του 4,8% για το σύνολο της ΕΕ το 2021 (έναντι 4,2% στις εαρινές προβλέψεις) και 4,5% για το 2022 (έναντι 4,4%). Ο ρυθμός ανάκαμψης διαφέρει μεταξύ των οικονομιών, ωστόσο οι προβλέψεις είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξες για το σύνολο των οικονομιών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 η Επιτροπή προβλέπει μεγέθυνση της τάξης του 6,2% για την Ισπανία (έναντι 5,9% στις εαρινές προβλέψεις), 5% για την Ιταλία (έναντι 4,4%), 4,3% για την Ελλάδα (έναντι 4,1%) και 3,6% για τη Γερμανία (έναντι 3,4%). Περισσότερο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για το 2022, όχι όμως για το σύνολο των οικονομιών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προβλέπει μεγέθυνση της τάξης του 6,3% για την Ισπανία (έναντι 6,8% στις εαρινές προβλέψεις), 4,2% για την Ιταλία (έναντι 4,4%), και 4,6% για τη Γερμανία (έναντι 4,1%).

Η αισιοδοξία για τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας παραμένει υψηλή, και εκτιμάται στο 6%, χωρίς να έχει αναθεωρηθεί σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις. H υψηλή αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομία μπορεί να αποδοθεί ασφαλώς στην ώθηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, η οποία πρόκειται να είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, όπως αναφέρει και η ίδια η Επιτροπή, το περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την ταχύτητα ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα έπειτα από τη άρση των μέτρων στήριξης. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα πρέπει γίνει πολύ προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθούν οι χρεοκοπίες και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.