Στην Ελλάδα, η κρίση χρέους καθώς και η μετέπειτα διαχείρισή της από τους Ευρωπαίους εταίρους έχουν αμαυρώσει τη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε και αποδυναμώσει ένα ιστορικά ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υποστήριξης της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μία μεγάλη έρευνα που διεξήχθη από το Chatham House και την Kantar Public σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αξιοποιήσιμα στοιχεία για την ελληνική στάση απέναντι στην Ε.Ε.

Προβλέψιμα, 67% των Ελλήνων θεωρούν ότι η λιτότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτυχία της Ε.Ε. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες της έρευνας, το οποίο καταγράφει τις δυσμενείς επιπτώσεις των τριών προγραμμάτων προσαρμογής στις αντιλήψεις των Ελλήνων για την Ε.Ε. Αντίστοιχα, η φράση που σχετίζεται πιο έντονα με την Ε.Ε είναι ‘οικονομική κρίση’ (62%), ενώ ακολουθεί η ‘απώλεια εθνικής ισχύος’ (44%, ποσοστό διπλάσιο του μέσου όρου). Αντικατοπτρίζοντας το ίδιο ρεύμα, 39% διαφωνούν έντονα με την πρόταση ‘άνθρωποι σαν εσένα έχουν κερδίσει από τη συμμετοχή της χώρας στην Ε.Ε’. Περιορισμένοι μέσα τον αυστηρό δημοσιονομικό ‘ζουρλομανδύα’ της Ευρωζώνης και χωρίς τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκείνα τα εργαλεία της Ε.Ε που θα μπορούσαν να αναπληρώσουν τη χαμένη εθνική κυριαρχία, οι Έλληνες νιώθουν σε συντριπτικό ποσοστό ‘ανήσυχοι’ (74%  έναντι μέσου όρου έρευνας 38%) and ‘απαισιόδοξοι’ (60% έναντι μέσου όρου έρευνας 40%) για την Ε.Ε. Οι Έλληνες πολιτικοί και οι Ευρωπαϊκές ελιτ που αναζητούν πολιτικές προσεγγίσεις προκειμένου να επανα-νομιμοποιήσουν βασικές πτυχές της ολοκλήρωσης και να επανα-‘εξευρωπαίσουν’ τους Έλληνες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μία σειρά από αποτελέσματα που αναφέρονται στην έρευνα:

  • Ένας συντριπτικός αριθμός Ελλήνων (80%) πιστεύει ότι ‘μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και άλλα κράτη μέλη θα αποφασίσουν να φύγουν από την Ε.Ε’.
  • 53% διαφωνούν με την πρόταση ότι ‘η Ε.Ε θα πρέπει να μετατραπεί σε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, με μία κεντρική κυβέρνηση’.
  • Η εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς κανόνες του παιχνιδιού αμφισβητείται,καθώς οι Έλληνες διαιρούνται ανάμεσα σ΄αυτούς που θεωρούν ότι η Ε.Ε είναι ‘σχετικά δημοκρατική’ (41%) και αυτούς που θεωρούν ότι ‘δεν είναι’ (40%).

Ολόκληρη η ανάλυση της Δρος Ελένης Παναγιωταρέα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Chatham House.