Περίληψη: Η εμφάνιση και η εξέλιξη της Daesh (al-Dawlah al-Islamīyah fī l-ʻIrāq wa-sh-Shām) προκάλεσε μία νέα και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον χαρακτηρισμό των βίαιων ομάδων που δεν ανήκουν στις παραδοσιακές τρομοκρατικές οργανώσεις και ενεργούν με διαφορετικούς ρόλους αξιοποιώντας ένα μίγμα τακτικών και modus operandi (ανταρτοπόλεμος στο πλαίσιο εμφύλιων και περιφερειακών συγκρούσεων).

Ειδικότερα η δημιουργία του λεγόμενου «Χαλιφάτου» πρόσθεσε μία νέα παράμετρο στην ακαδημαϊκή συζήτηση, αυτή της κρατικής μορφής. Η Daesh είναι ένα σύγχρονο αρχέτυπο αυτής της προβληματικής, ωστόσο το πρόβλημα του ορισμού, ειδικά σε προπτώσεως που μία τρομοκρατική οργάνωση εμπλέκεται σε μία εμφύλια σύγκρουση δεν είναι κάτι νέο.

Ο χαρακτηρισμός μίας οργάνωσης δεν αποτελεί απλώς θέμα καταγγελίας, αλλά είναι σημαντικό στοιχείο για τον σχεδιασμό μίας αποτελεσματικής και ολιστικής αντί- τρομοκρατικής στρατηγικής. Σκοπός αυτού του κείμενου είναι να αναδείξει τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον χαρακτηρισμό μη παραδοσιακών τρομοκρατικών οργανώσεων και να παρουσιάσει την τρομοκρατική δραστηριότητα της Daesh.

Διαβάστε το Κείμενο Εργασίας, εδώ.