Σε μια προσπάθεια συμβολής στη διαβούλευση για την ετοιμασία μιας Ευρωπαϊκής Λευκής Βίβλου για τη Θαλάσσια Πολιτική, το Υπουργείο των Εξωτερικών (μέσω του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού/ΕΚΑΣ) ανέθεσε στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής την ετοιμασία μιας μελέτης με τίτλο Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστημονικός υπεύθυνος έργου είναι ο Δρ. Θάνος Ντόκος και συγγραφέας μεταξύ άλλων είναι η Άννα Τριανταφυλλίδου. Η ομάδα ειδικών που εργάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, κινούμενη στη λογική της ΕΕ για μια «ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές που αφορούν τους ωκεανούς και τις θάλασσες και θα υπάρχει μια ολιστική, διατομεακή και πολυεπιστημονική προσέγγιση με στόχο την ακμάζουσα θαλάσσια οικονομία και οικολογική αειφορία», ετοίμασε μια υψηλού επιπέδου μελέτη που παρουσιάζει την ελληνική άποψη για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται της θαλάσσιας πολιτικής.

Στην παρούσα μελέτη επισημαίνεται ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με νησιωτική διαμόρφωση, σημαντική εξάρτηση από τον τουρισμό και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου (αν συνυπολογιστούν και τα πλοία ξένου νηολογίου αλλά ελληνικών συμφερόντων), η θάλασσα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή δεν μπορεί παρά να αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας. Η ρύθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε αναφερόμαστε στην αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, ή τα ζητήματα ασφάλειας,  αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την ΕΕ.

Τίτλος Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Λεκάκου, Θάνος Πάλλης…[κ.ά]
Έκδοση ΕΛΙΑΜΕΠ, Σεπτέμβριος 2010