Ο Δρ. Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Επικεφαλής  του Προγράμματος Τουρκίας, δημοσίευσε με την Evgeniia Shahin ένα νέο ακαδημαϊκό άρθρο με τίτλο “Between Ethnic Group and Nation: Mihail Çakir’s History of the Gagauz” το οποίο εμφανίστηκε στο “East European Politics and Societies”. Ο σύνδεσμος άρθρου είναι διαθέσιμος εδώ.