Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι κατά βάση καλές, με την ανάπτυξη να συνεχίζεται για τέταρτο συναπτό έτος. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης, καθώς η ανάκαμψη δεν ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή και το, προ κρίσης, εισοδηματικό επίπεδο δεν αναμένεται να επανακτηθεί για ακόμα μια δεκαετία. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της υποτονικής ανάκαμψης: Οι Ευρωπαίοι πιστωτές έχουν επιβάλει στην Ελλάδα την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ για πέντε χρόνια, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την αποπληρωμή τους — απαίτηση η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του ελληνικού ιδιωτικού τομέα— καθώς χρηματοδοτείται μέσω της βαριάς φορολόγησης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, και οι εγχώριες επενδύσεις παραμένουν υποτονικές, παρά τη διαθεσιμότητα ανεκμετάλλευτων πόρων, όπως για παράδειγμα των πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.  Υπάρχει ανάγκη για μια νέα συμφωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή τους, δεδομένης της σημαντικά βελτιωμένης πρόσβασης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, και να είναι πρόθυμοι να δεχτούν τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για ένα σημαντικά χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια. Σε αντάλλαγμα, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί για μια αντίστοιχη αύξηση των εγχώριων επενδύσεων, υλοποιώντας μία σειρά μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα καθώς και για υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες στο δημόσιο τομέα.

Το κείμενο υπογράφει ο Δρ Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για το πλήρες κείμενο (στα αγγλικά) πατήστε εδώ.