Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάλυσης η οποία εστίασε στην περίοδο 2012-2022, το παρόν κείμενο επιδιώκει να σκιαγραφήσει Κινέζικες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) το 2024 και τα επόμενα χρόνια. Το παγκόσμιο οικονομικά κλίμα, η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ένα εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη έχουν διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τις επενδυτικές προτεραιότητες της Κίνας. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεταλλασσόμενης στρατηγικής αποτελεί μια μεγαλύτερη έμφαση στην γεω-οικονομία, μια λιγότερο επεκτατική επενδυτική πολιτική, και μια προτίμηση για επενδύσεις σε τομείς που θεωρούνται λιγότερο πολιτικά ‘’ευαίσθητοι’’.

Ενώ η Σερβία εξακολουθεί να ξεχωρίζει ως προορισμός Κινέζικων ΑΞΕ στην περιοχή λόγω οικονομικών αλλά και πολιτικών παραγόντων, η συνολική σημασία της ΝΑ Ευρώπης στο χαρτοφυλάκιο των κινέζικων εταιρειών (κρατικών και μη) αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη. Οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του το Πεκίνο, το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, ειδικά στο πλαίσιο του εξελισσόμενου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, καθώς και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών των περισσότερων κρατών της ΝΑ Ευρώπης, θα εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για Κινέζικες ΑΞΕ στην περιοχή. Το κείμενο υποδεικνύει ότι οι κοινοπραξίες με μη-κινέζικες εταιρείες σε συγχωνεύσεις  (M&As) και επενδύσεις σε υπάρχουσες δομές (brownfield), καθώς και οι επενδύσεις σε νέα έργα (greenfield) σε μη στρατηγικούς τομείς θα αποτελέσουν κατά πάσα πιθανότητα τις προτιμώμενες στρατηγικές για κινέζικες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Γιάννης Αλεξανδρής, Ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).