Σε συνέχεια των Στόχων της Χιλιετίας, το 2015 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με 169 υπο-στόχους. Οι ΣΒΑ μπορούν να ιδωθούν ως μια έκκληση προς τα κράτη για την ανάληψη δράσεων σε 17 τομείς, μεταξύ των οποίων και η Ενέργεια (ΣΒΑ 7), με σκοπό τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών όλων των ανθρώπων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι Στόχοι είναι μη δεσμευτικής φύσεως και δεν συνοδεύονται από κάποιον μηχανισμό επιβολής, ωστόσο, έχει υιοθετηθεί από τον Οργανισμό ένα σύστημα 231 δεικτών για την αξιολόγηση της εφαρμογής και της προόδου τους. Οι τελευταίες εξαρτώνται αποκλειστικά από τα κράτη, αφού επαφίονται στις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης που εκείνα θα υιοθετήσουν. Σε περιφερειακό επίπεδο, βέβαια, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με νομικά δεσμευτικές διαδικασίες ευνοεί την υλοποίηση των Στόχων. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις, η Ελλάδα έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή και προβαίνει σε πληθώρα ενεργειών.

Το κείμενο πολιτικής που υπογράφει ο Όθων-Αλέξανδρος Καμινιάρης-Κοντόσταυλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοηθός Ερευνητής, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Έρευνα του Ελληνικού Φόρουμ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), μια πρωτοβουλία του Foundation for Global Governance Sustainability (FOGGS) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

*Ευχαριστίες οφείλονται στους Δρα Νίκο Μάντζαρη, The Green Tank, Δρα Δημήτρη Ζαφειράκη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και Αντώνιο Μεταξά, Επίκουρο Καθηγητή ΕΚΠΑ, για τις πληροφορίες που μοιράστηκαν με την Ομάδα.