Το κεφάλαιο “Το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Διασποράς και Ορθόδοξου Κόσμου”  του Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, δημοσιεύθηκε στον τόμο “Η Συμμετοχή της Διασποράς σε Περιόδους Σοβαρής Οικονομικής Κρίσης: Η Ελλάδα και Πέραν Αυτής”.

Μπορείτε να βρείτε το κεφάλαιο εδώ.