• Ο “Ερντογανισμός” έχει αναδειχθεί ως η ηγετική τάση του πολιτικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
  • Οι διανοούμενοι ως ‘άνθρωποι του κράτους’ είναι το κυρίαρχο προφίλ των υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών του Ερντογάν.
  • Η διαμόρφωση και η διαχείριση των αφηγήσεων είναι οι εργαζόμενες δυνάμεις πίσω από την επιτυχία του Ερντογάν.
  • Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα οδηγήσει την Τουρκία προς την εκπλήρωση του “Αιώνα της Τουρκίας” μέσω ενός συνδυασμού ήπιων και σκληρών δυνάμεων.

Το Policy brief υπογράφει ο Ευάγγελος Αρεταίος, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Πρόγραμμα Τουρκίας.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).