Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής του Προγράμματος Μετανάστευσης, συμμετείχε στη σειρά FEPS COVID Response Papers με ένα κείμενο με τίτλο “Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου μετά το COVID-19”, που επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που έχει η κρίση COVID στην υποδοχή και τη μεταχείριση των προσφύγων στην Ευρώπη και στην ανταπόκριση και τις πολιτικές που πρέπει να διαμορφώσουν οι ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις για το μέλλον.