Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, εκτοξεύτηκε ο τουρκικός οπτικός  δορυφόρος παρατήρησης γης Göktürk-1, σε  χαμηλή τροχιά ύψους 700 χιλιομέτρων πάνω από τη γη. O δορυφόρος, κόστους 260 εκατ. δολαρίων, φέρει αισθητήρες που δίνουν εικόνες με πολύ υψηλή ευκρίνεια (70 εκατοστών ασπρόμαυρες/παγχρωματικές και 2.5 μέτρων έγχρωμες) και έχει προσδόκιμο βίο τα 7 χρόνια. Η κατασκευή του οφείλεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές αεροδιαστημικές βιομηχανίες (Telespazio και Thales Alenia Space), με τη υποβοήθηση τουρκικών φορέων όπως η  Turkish Aerospace Industries (TAI), Aselsan και του Επιστημονικού – Τεχνικού Ερευνητικού Συμβουλίου TUBITAK. Η ανάλυση εστιάζεται στις επιπτώσεις του νέου δορυφόρου για την Ελλάδα. Ο Göktürk-1, ακολουθεί τον προηγούμενο, τουρκικής κυρίως κατασκευής Göktürk-2. Προφανώς η ύπαρξη δύο δορυφόρων αυξάνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος συλλογής πληροφοριών από το Διάστημα, αφού θα διαθέτει ευκρινέστερες εικόνες και πιο συχνά, ενώ επίσης θα έχει και  κινητό σταθμό λήψης για υποστήριξη θεάτρων επιχειρήσεων. Όμως ο συνδυασμός μεγάλου όγκου δεδομένων με λίγους αναλυτές, είναι ένα γνωστό διεθνώς πρόβλημα που δεν εξασφαλίζει ανάλογο επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Οι εκκαθαρίσεις στη  τουρκική Πολεμική Αεροπορία, που λειτουργεί το όλο πρόγραμμα Göktürk, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, υπήρξαν σημαντικές, ώστε βάσιμα να πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση του προγράμματος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις  ζημιές που υπέστη ο επίγειος σταθμός των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών Turksat στην Άγκυρα, δείχνει ότι θα σημειωθούν  καθυστερήσεις ως προς την προσδοκώμενη εκμετάλλευση του προγράμματος και σε μεγάλο βαθμό αναιρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να είχε η Τουρκία υπό άλλες συνθήκες.

Ενημερωτικό Σημείωμα 50/2016: Τι σημαίνει η εκτόξευση του τουρκικού δορυφόρου Göktürk-1 για την Ελλάδα

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Κολοβός