Λίγα χρόνια μετά την άνοδο του στην εξουσία, στην γειτονική Τουρκία, η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) έχει δημιουργήσει ένα «ανταγωνιστικό αυταρχικό καθεστώς», με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ηγεμονικής θέσης του στο τουρκικό πολιτικό πεδίο. Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι υβριδικό. Βασίζεται εν μέρει στις αρχές του φιλελευθερισμού (αποχή κηδεμονικών αρχών, προστασία πολιτικών δικαιωμάτων, καθολική ψηφοφορία, ελεύθερες εκλογές κ.ο.κ.). Επίσης, εξασφαλίζει θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στην εξουσία (κυβέρνηση) και την αντιπολίτευση. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το σύστημα έχει αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά (παραβίαση ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, νοθεία στις εκλογές, άνισος πολιτικός ανταγωνισμός κ.ο.κ.) Το εν λόγω υβριδικό σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το τουρκικό κράτος, το κόμμα (ΑΚΡ) και η αναδυόμενη μεσαία τάξη της Ανατολίας. Μέσα από το νέο υβριδικό σύστημα, η αναδυόμενη μεσαία τάξη της Ανατολίας επαναπροσδιορίζει τις πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές σχέσεις και διασυνδέσεις της με την τουρκική κοινωνία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Συγγραφέας: Δρ. Νικόλαος Στέλγιας

Κείμενο Εργασίας 60/2015: Turkey’s Hybrid Competitive Authoritarian Regime A Genuine Product οf Anatolia’s Middle Class