Δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση του έργου NOVAMIGRA (Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis) που περιλαμβάνει τα κύρια ευρήματα του έργου για το αξιακό πλαίσιο της Ένωσης καθώς και προτάσεις πολιτικής.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ (στα Αγγλικά).