Ενδιαφέροντα σχόλια και προτάσεις πάνω στο θέμα της στράτευσης και εθνικής ασφάλειας “καταθέτουν” σε νέο τους Κείμενο Εργασίας τους οι Μάνος Ηλιάδης και Θάνος Ντόκος, με αφορμή το Κείμενο Πολιτικής «Στρατιωτική Θητεία και Άμυνα», των Γεωργίου Μανασσή και Κωνσταντίνου Σάραγκα. 

Στόχος των συγγραφέων είναι να αναδείξουν από την δική τους οπτική γωνία την αναγκαιότητα προώθησης ριζοσπαστικών αλλαγών στο εν λόγω πεδίο, αναφέροντας μάλιστα μεταξύ άλλων πως: “Η υποχρεωτική  στρατιωτική θητεία των αρρένων αμέσως μετά το Λύκειο σε συνδυασμό με την βασική εκπαίδευση του συνόλου των νέων γυναικών σε θέματα κυρίως Διοικητικής Μέριμνας μπορεί δυνητικά να αποτελέσει τη βάση για την αποτελεσματική Παλαϊκή Άμυνα. Ειδικότερα ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης των κληρωτών τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και η «στοχευμένη προετοιμασία» τους ως Έλληνες πολίτες αποτελεί ίσως μονόδρομο σε μία περίοδο εθνικής και κοινωνικής αστάθειας”.

Παράλληλα, οι κκ Ηλιάδης και Ντόκος υπογραμμίζουν ότι: “Η χρησιμότητα θεσμών που είτε έχουν θεωρηθεί αποτυχημένοι είτε έχουν τεθεί σε δεύτερη προτεραιότητα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και επαναξιολογηθούν, καθόσον δύναται να αποτελέσουν την επιχειρησιακή αιχμή του στρατεύματος”, καθώς και ότι: “Οι στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις νέες αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις οι οποίες απαιτούν ο Αξιωματικός να αποτελεί μάχιμη και αξιόπιστη μονάδα από την πρώτη ημέρα της αποφοίτησής του”.

Διαβάστε το κείμενο εργασίας, εδώ.