Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος συμμετείχαν στην ομάδα των ειδικών που κατάρτισαν τη μελέτη του Ιδρύματος Friedrich Ebert με θέμα: «Μελλοντικά σενάρια για την ευρωζώνη». Η συγκεκριμένη μελέτη σκιαγραφεί βασικές πτυχές της δημόσιας συζήτησης για το μέλλον του κοινού νομίσματος σε δεκαπέντε κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα Friedrich Ebert εδώ.