Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και συγγραφέας του βιβλίου Greece in the Euro: Economic Delinquency or System Failure? Δρ Ελένη Παναγιωταρέα συμμετείχε σε έρευνα της Βουλής των Λόρδων (European Union Select Committee) σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρώπη. Μπορείτε εδώ να διαβάσετε την ανάλυση της.