Η ομάδα μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει λάβει μέρος στην έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Οι  εκθέσεις που ετοίμασε δημοσιεύθηκαν σε μελέτες με τίτλο: “Θεμελιώδη δικαιώματα στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ” και “Θεμελιώδη δικαιώματα στα χερσαία σύνορα της Ευρώπης“. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.