Μετά από πολλά χρόνια ακινησίας, το ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας βρίσκεται στο επικέντρο του ενδιαφέροντος, τόσο στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες όσο και σε σημαντικές Δυτικές πρωτεύουσες.  Στο νέο τέυχος της σειράς Στρατηγικών Αναλύσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ καταξιωμένοι αναλυτές καταθέτουν τις απόψεις τους για τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ.