Όλες οι μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, περιβαλλοντικές, ψηφιακές, υγειονομικές ή δημογραφικές, έχουν διακρατικό χαρακτήρα, επιτάσσοντας πολυμερείς, διασυνοριακές λύσεις. Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προτείνονται τρεις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση της επίδοσης όλων των διεθνών οργανισμών, εστιάζοντας στους πιο κομβικούς εξ αυτών, αλλά και σε εκείνους που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την «οπλοποίηση» της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης αναλαμβάνοντας δράση σε παγκόσμιο πολυμερές, διαπεριφερειακό και ενδοκοινοτικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον κυβερνοπόλεμο, με την παράλληλη συνεργασία με ομοϊδεάτες συμμάχους όπως οι ΗΠΑ. Η ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ευρώ αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής. Η ΕΕ θα πρέπει να εξοικονομήσει πόρους δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες περιοχές (όπως η Αφρική και η περιοχή MENA) και βασικούς διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, η προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης βάσει κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί την υπεράσπιση και προώθηση των πλεονεκτημάτων της για τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το κείμενο υπογράφουν οι: Σπύρος Μπλαβούκος, Aναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ και Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).