Στις 6 Ιουνίου 2023 το φράγμα Nova Kakhovka παραβιάσθηκε και τελικά καταστράφηκε. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το φράγμα ανατινάχθηκε από τη Ρωσία, η οποία είχε θέσει το φράγμα υπό τον έλεγχό της μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, η πράξη καταστροφής δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Ρωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν Κείμενο Πολιτικής παρέχει αρχικά μια σύντομη επισκόπηση των διαφόρων κατηγοριών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέκυψαν από την καταστροφή του φράγματος. Στη συνέχεια, εξετάζει τις διεθνείς νομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η καταστροφή του. Στο πλαίσιο αυτό, εκκινεί από την περιγραφή του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, με έμφαση στους σχετικούς κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στη συνέχεια, προχωρεί στην ανάδειξη των διαφόρων τρόπων λογοδοσίας για την καταστροφή του φράγματος, που αφορούν τόσο την κρατική όσο και την ατομική ποινική ευθύνη.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Σταύρος Ευδόκιμος Πανταζόπουλος, Επισκέπτης ερευνητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μετα-διδακτορικός ερευνητής, Toxic Crimes project, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Ελσίνκι Ερευνητής, Ινστιτούτο Άσσερ, Ερευνητής, Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).