Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε σε ένα κοινό ερευνητικό έργο, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής (EPC) στις Βρυξέλλες, το οποίο εξέτασε τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την Ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Βαλκάνια. Το έργο, που διήρκησε περίπου ένα χρόνο, έφερε σε συνεργασία μια μεγάλη ομάδα ερευνητών απο δεκαεπτά κράτη μέλη της ΕΕ, και είχε ως αποτέλεσμα την σύνταξη μιας μελέτης με τίτλο “EU member states and enlargement towards the Balkans”. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το EPC, παρέχει μια αναλυτική παρουσίαση του πώς διαφορετικά κράτη μέλη αντιλαμβάνονται το παρελθόν, το παρόν, και κυρίως το μέλλον της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων. Εκ μέρους του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας και ο Δρ. Γιώργος Τριανταφύλλου, Επικεφαλής και Ερευνητής του Προγράμματος, αντίστοιχα, έγραψαν το κεφάλαιο της μελέτης για την Ελλάδα, συζητώντας θέματα όπως η επίσημη ελληνική θέση σχετικά με την Ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Βαλκάνια, το σύγχρονο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, και τις θέσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική διαφορετικών Βαλκανικών χωρών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, θα εγκαινιάσει σύντομα μια σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια, στοχεύοντας στο να αναδείξει τη σημασία του θέματος και να να προωθήσει τον σχετικό δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.