Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και του ECFR Δρ. Αγγελική Δημητριάδη συμμετέχει σε μελέτη του CEPS με τίτλο Irregular Migration, Trafficking and Smuggling of Human Beings: Policy Dilemmas in the EU και γράφει για τη σχέση μεταξύ διακίνησης και σωματεμπορίας ανθρώπων. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.