Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψης στην κατάρτιση της μελέτης: «Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments, Trends and Drivers». Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Θάνος Ντόκος συνέβαλε στην επεξεργασία και διατύπωση των βασικών συμπερασμάτων. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.