Δημοσιεύτηκαν οι προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν από τα ευρήματα της έρευνας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MEDIADEM. Το κείμενο πολιτικής διατυπώνει προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα, περιέχει μια σύνοψη των προτάσεων πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης με βάση τα συνολικά αποτελέσματα του προγράμματος. Το κείμενο πολιτικής είναι διαθέσιμο εδώ (στα ελληνικά). Τα υπόλοιπα κείμενα πολιτικής μπορείτε να δείτε στις γλώσσες της κάθε χώρας εδώ.