• Οι τρομοκρατικές επιθέσεις και κυρίως αυτές της περιόδου 2015-2018 έχουν δείξει επαναλαμβανόμενη στόχευση δημόσιων χώρων ως μέρος του τρόπου λειτουργίας των δραστών.
  • Πολλές χώρες έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε μεθόδους και τεχνικές για την ενίσχυση της ασφάλειας των «μαλακών στόχων» και την παροχή προστασίας σε δημόσιους χώρους.
  • Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την προστασία των μαλακών στόχων, η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
  • Οι επιθέσεις ήταν τόσο περίπλοκες και υψηλής έντασης (συνδυάζοντας εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα), όσο και «χαμηλής τεχνολογίας» που πραγματοποιήθηκαν με καθημερινά αντικείμενα όπως ένα όχημα για εμβολισμό ή ένα μαχαίρι.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τους μαλακούς στόχους ως τοποθεσίες που «είναι ευάλωτες και δύσκολο να προστατευτούν και χαρακτηρίζονται επίσης από την υψηλή πιθανότητα μαζικών απωλειών σε περίπτωση επίθεσης».
  • Η πρωταρχική ευθύνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδο κρατών μελών και αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για την αναζήτηση μιας κοινής, συντονισμένης και αποτελεσματικής απάντησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η προσέγγιση «Security by Design» εισάγει την έννοια και την πρακτική εφαρμογή της ασφάλειας κτιρίων στο σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό των δημόσιων χώρων.
  • Η προστασία των ευρωπαίων πολιτών μπορεί να επωφεληθεί από την αποτελεσματική συνεργασία τόσο μεταξύ των δημόσιων αρχών όσο και των επαγγελματιών ιδιωτικής ασφάλειας.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Ειρήνη Κερεμίδου, Ερευνήτρια στο Έργου APPRAISE του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).