Το νέο κείμενο του Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της διαΝΕΟσις με τίτλο: ‘Προς μία νέα μεταναστευτική στρατηγική: Μία πρόταση οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας’ συζητά το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να μετατραπεί σε χώρα επιλογής εργαζομένων με σπουδές και δεξιότητες υψηλού επιπέδου, διαμορφώνοντας παράλληλα μια νέα πρόταση πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.