Το υδρογόνο έχει θέσει ισχυρή υποψηφιότητα για την εκπλήρωση του στόχου της απανθρακοποίησης, όπως αυτός ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να ανταγωνιστεί ισότιμα άλλες τεχνολογίες που συμβάλλουν εξίσου την ενσωμάτωση του ενεργειακού συστήματος. Ένα ευνοϊκό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, η αξιοποίηση του υφιστάμενου εκτενούς δικτύου φυσικού αερίου στην ΕΕ, συνδυαστικά με επιπρόσθετες επενδύσεις, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες με τρίτες χώρες-παρόχους προς την ΕΕ, αποτελούν συνιστάμενες για την οριστική δρομολόγηση της σχεδιαζόμενης οικονομίας υδρογόνου. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η ανάλυση του ρόλου του υδρογόνου ως συστατικού στοιχείου της απανθρακοποίησης του Ευρωπαϊκού τομέα φυσικού αερίου, στο πλαίσιο ενός ενσωματωμένου ενεργειακού συστήματος.

Το κείμενο υπογράφει η Μαριάνα Λιακοπούλου, Ερευνήτρια Ενεργειακής Ασφάλειας, NATO Association of Canada (NAOC). Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (στα Αγγλικά).