• Το πιο πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Τουρκίας στοχεύει στην επίτευξη επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εφάμιλλου με εκείνα των πιο ευημερούντων κρατών του κόσμου.
  • Η θεσμική λειτουργία έχει μεγάλη συμβολή στην επίτευξη βιώσιμης, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, καθώς δομεί τις προσδοκίες και τα κίνητρα για οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες.
  • Το παρόν κείμενο προσφέρει μια συστηματική, διαχρονική ανάλυση των δεικτών βασικής διακυβέρνησης της Τουρκίας με συγριτικό αλλά και διαχρονικό τρόπο.
  • Τα αποτελέσματα δεικνύουν απότομη μείωση της θεσμικής αποτελεσματικότητας του τουρκικού κρατικού μηχανισμού σε βασικές πτυχές της αναπτυξιακής ατζέντας της χώρας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημόσια διοίκηση, τη ρυθμιστική ικανότητα και την προβλεψιμότητα.
  • Η φθίνουσα πορεία της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια αψηφά την πολιτική της ατζέντα και υπονομεύει σοβαρά τα κέρδη ευημερίας που καταγράφηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Δημήτρης Τσαρούχας, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).