Τα ερευνητικά ερωτήματα αυτού του κειμένου είναι το πώς τα μη-λαϊκιστικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τα «ευρωκόμματα») αντιλαμβάνονται τον λαϊκισμό και ποιες στρατηγικές υιοθετούν για να αποτρέψουν την άνοδό του στην εξουσία. Το κείμενο, το οποίο προέρχεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας ”Demos”, χρησιμοποιεί τη «θεματική ανάλυση» και στηρίζεται σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και των Ευρωπαίων Πρασίνων. Τα στελέχη συνδέουν τον λαϊκισμό με συγκεκριμένα μοτίβα, όπως την αντι-μεταναστευτική στάση, τον Ευρωσκεπτικισμό και την τάση να προσφέρονται ανεδαφικές υποσχέσεις στους ψηφοφόρους.  Όσον αφορά την αποτελεσματικότερη στρατηγική για την αποτροπή της ανόδου των λαϊκισμού, τα ευρωκόμματα συγκλίνουν σε μια μεικτή στρατηγική. Αυτή είναι η αναγνώριση της σημασίας των προβλημάτων πολιτικής που θέτουν οι λαϊκιστές και η ταυτόχρονη διαμόρφωση μη λαϊκιστικών λύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί o ελισσόμενος πολιτικός λόγος των λαϊκιστών.

  • Τα μη-λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν τρεις επιλογές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα λαϊκιστικά κόμματα: Να συγκρουστούν με αυτά, να επιχειρήσουν να τα περιθωριοποιήσουν ή να συνεργαστούν μαζί τους.
  • Τα μη-λαϊκιστικά κόμματα μάλλον προτιμούν να ενσωματώσουν στη δική τους πολιτική ατζέντα θέματα που εγείρονται από τους λαϊκιστές και στη συνέχεια να διαμορφώσουν ξεκάθαρες μη-λαϊκιστικές απαντήσεις/λύσεις για αυτά.
  • Τα μη-λαϊκιστικά κόμματα αναγνωρίζουν ότι μπορεί να κερδίσουν τις πολιτικές διαμάχες γύρω από συγκεκριμένα προβλήματα δημόσιας πολιτικής, αλλά και ότι τα λαϊκιστικά μπορεί να κερδίσουν τους ψηφοφόρους σε συναισθηματική βάση.

Το Κείμενο Εργασίας υπογράφει ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf (στα Αγγλικά).