Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας (OSFA) παρουσιάζουν σήμερα Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 μελέτη με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας» (‘Relations between Albania and Greece’).

Συγγραφείς της μελέτης είναι οι:

–       Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

–       Γιώργος Σιάκας, Διευθυντής Ερευνών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

–       Alketa Berzaniαναλύτρια της εταιρίας ερευνών κοινής γνώμης Data Centrum με έδρα τα Τίρανα.

Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν από την Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Ελλάδα και την εταιρία Data Centrum στην Αλβανία. Οι δύο έρευνες είχαν εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 13-20 Δεκεμβρίου 2019 στην Ελλάδα και στις 11-26 Φεβρουαρίου 2020 στην Αλβανία. Οι παράλληλες έρευνες κατέγραψαν τις αντιλήψεις και στάσεις των δύο κοινωνιών για τις διμερείς σχέσεις και διαφορές, την εικόνα που έχει η κάθε κοινωνία για την άλλη, τα σημεία σύγκλισης και απόκλισεις, τις θετικές τάσεις και τις προκλήσεις για το μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη της έρευνας εδώ και το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.