• Η κριτική του Ρεαλισμού βασίζεται σε μία κατά βάση επιφανειακή κατανόηση του θεωρητικού του παραδείγματος, με τους επικριτές να θεωρούν τον Ρεαλισμό ως μία μονοδιάστατη προσέγγιση.
  • Ο Ρεαλισμός είναι ένα θεωρητικό παράδειγμα που περιλαμβάνει διαφορετικές και ενίοτε αμοιβαία αντιφατικές προσεγγίσεις.
  • Οι θεωρητικοί του Ρεαλισμού αντιτάχθηκαν σθεναρά στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, π.χ. στο Ιράκ, οι οποίες αποδείχθηκαν καταστροφικές.
  • Η λογική του επιθετικού Ρεαλισμού δεν είναι πειστική στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ωστόσο, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας εμπίπτει πλήρως στο ρεαλιστικό παράδειγμα.
  • Η αποτροπή παραμένει μια ζωτικής σημασίας σύσταση πολιτικής του Ρεαλισμού, όπως αποδεικνύεται από την αντίδραση των ΗΠΑ στην περίπτωση της Ταϊβάν.

Το Policy brief υπογράφει ο Νικόλαος Λάμπας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).