Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρουσίασε μια νέα έκθεση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής που απασχολούνται ως οικιακό προσωπικό. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε μελέτη περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε από το ICMPD (Veronica Bilger and Christina Hollomey)  και το PICUM (Devin Cahill) στα πλαίσια του προγράμματος FRIM. Η ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Μαρίνα Νικόλοβα διεξήγαγε την έρευνα έρευνα πεδίου στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό δελτίο τύπου στα ελληνικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.