Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος δημοσίευσε κείμενο ανάλυσής στο περιοδικό Διεθνούς Πολιτικής και Κοινωνίας (Internationale Politik und Gesellschaft Journal) όπου επικεντρώνεται στην προσφυγική κρίση και καταθέτει πέντε προτάσεις για την καλύτερη διαχείρισή της. Το κείμενο είναι διαθέσιμο εδώ.