• Με την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων του 2016, η Τουρκία έχει δεσμευθεί να μειώσει την κατανάλωση υδρογονανθράκων και να προαγάγει την παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας.
  • Η τουρκική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την πυρηνική ενέργεια ως λύση για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος.
  • Το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Τουρκίας στο Άκκουγιου ανεγείρεται από την ρωσική κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας Ροσατόμ, υπό τους όρους μιας σύμβασης Build-Own-Operate, της πρώτης του είδους της παγκοσμίως.
  • Η μονάδα πυρηνικής ενέργειας του Άκκουγιου θα ενισχύσει την ενεργειακή, οικονομική και πολιτική εξάρτηση της Τουρκίας από της Ρωσία για τις επόμενες έξι δεκαετίες.
  • Η μονάδα πυρηνικής ενέργειας του Άκκουγιου συνεπάγεται σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για όλην την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος έδρας Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ, και Eliza R. Gheorghe, Ερευνήτρια Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας, ΕΛΙΑΜΕΠ, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf (στα Αγγλικά).