• Παρά την σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Γεωργία ως προς την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και των σχετικών μεταρρυθμίσεων, βρίσκεται σε μια διαδικασία δημοκρατικής οπισθοδρόμησης από το 2018.
  • Η απόκλιση του κυβερνώντος κόμματος της Γεωργίας από μια φιλοευρωπαϊκή πορεία και η πολιτική πόλωση που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλλει στην επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
  • Σε αντίθεση με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η Γεωργία, που κάποτε εθεωρείτο «πρωτοπόρος στις μεταρρυθμίσεις», δεν έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας τον Ιούνιο του 2022.
  • Η κοινή γνώμη στη Γεωργία υποστήριζε ανέκαθεν τη συμμετοχή στους Ευρω-Ατλαντικούς θεσμούς, με ποσοστό άνω του 80% των Γεωργιανών να είναι σήμερα φιλοευρωπαίοι και να τάσσονται συντριπτικά υπέρ της εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνιστά τον μεγαλύτερο δωρητή και εμπορικό εταίρο της Γεωργίας.
  • Η κεντρική στρατηγική επιλογή για την Γεωργία επικεντρώνεται στο δίπολο μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.
  • Η Γεωργία θα πρέπει να προωθήσει την σύναψη στενότερων σχέσεων με ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δύνανται να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη αναφορικά με τις φιλοδοξίες της να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και Mariam Gugulashvili, Ερευνητική Ασκούμενη, ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).