Το infographic απεικονίζει τα κυριότερα προϊόντα που εξάγουν οι χώρες της Μεσογείου (βάσει αξίας). Το αργό πετρέλαιο κυριαρχεί στις εξαγωγές των περισσοτέρων χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Συρίας. Tα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα των Ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου ποικίλουν και περιλαμβάνουν προϊόντα διύλισης πετρελαίου (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα), αεροσκάφη (Γαλλία), οχήματα (Ισπανία) και φάρμακα (Ιταλία και Σλοβενία). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός και τα μέταλλα κυριαρχούν στις εξαγωγές της Τουρκίας.