Με αφορμή την επέτειο για τα τρία χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών στις 17 Ιουνίου, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με συναδέλφους στη Βόρεια Μακεδονία και την Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung σε Ελλάδα και Κύπρο πραγματοποίησαν δύο παράλληλες έρευνες κοινής γνώμης σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία με τίτλο: «Οι Προοπτικές της Συμφωνίας των Πρεσπών – H Κοινή Γνώμη σε Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα».

Στην Ελλάδα την έρευνα συνέταξαν και επιμελήθηκαν τα ευρήματα ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, επικεφαλής του προγράμματος, Επίκουρος Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Δρ. Γιώργος Σιάκας, Διευθυντής Ερευνών της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και ενώ έχουν αυξηθεί οι διμερείς επαφές μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, παρά τις δυσχέρειες στην εφαρμογή της, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η στάση των πολιτών έναντι της συμφωνίας και στις δύο χώρες.

Ένα βασικό συμπέρασμα των δύο ερευνών είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα και για τις δύο πλευρές των συνόρων. Κάποιοι, ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να την προσεγγίζουν πιο ρεαλιστικά, ενώ η καθ’ όλα απορριπτική στάση έναντι της, αν και παραμένει σημαντική, εντούτοις αποδυναμώνεται.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για την περίπτωση των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας έχουν οι απαντήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις του πρόσφατου αδιεξόδου, σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών.  Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικά, καθ’ ό,τι διαφορετικά, είναι τα ευρήματα των σχετικών απαντήσεων για τη συμφωνία μεταξύ των σλαβικής και αλβανικής καταγωγής πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας.

Στην Ελλάδα η πλειοψηφία θεωρεί τη συμφωνία έναν επώδυνο, αλλά αναγκαίο συμβιβασμό, αλλά οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούν να θεωρούν ότι η συμφωνία είναι εθνικά επιζήμια. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 53.5% εκ των ερωτηθέντων συμφωνούν με τη δήλωση ότι αν δεν είχε υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, η Βόρεια Μακεδονία, απλώς θα αποκαλούνταν από όλους «Μακεδονία», ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ένα 33% των ερωτώμενων θεωρούν ότι και οι δύο χώρες είχαν δίκιο σε αυτή τη διαμάχη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι παρά την αποδοχή εκ μέρους της νέας κυβέρνησης της αναγκαιότητας εφαρμογής της Συμφωνίας τα επιχειρήματα, που είχε χρησιμοποιήσει ως αντιπολίτευση εναντίον της, έχουν επηρεάσει τελικά σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που την αξιολογούν ακόμα και σήμερα οι πολίτες.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στα ελληνικά εδώ.