• Οι μισοί από τους 64,1 εκατομμύρια ψηφοφόρους είναι νέοι που γεννήθηκαν μετά το 1997.
  • Οι νέες γενιές είναι de facto εκκοσμικευμένες και θέλουν αλλαγή.
  • Η υποστήριξη των νέων προς το ΑΚΡ μειώνεται σταθερά, ενώ η υποστήριξη προς την αντιπολίτευση αυξάνεται.
  • Οι νέοι στην Τουρκία κινούνται μεταξύ υβριδικών νέων ταυτοτήτων.

Το Policy brief υπογράφει ο Ευάγγελος Αρεταίος, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).