Η Beáta Huszka, Υπότροφος του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie δημοσίευσε κείμενο με αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί στα πλαίσια του Έργου MINORLEGMOB.

Το άρθρο διερευνά τη διεκδίκηση γλωσσικών δικαιωμάτων μέσω νομικής κινητοποίησης της ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία, εξετάζοντας το αναδυόμενο αυτό είδος κινητοποίησης που αποσκοπεί στη διεκδίκηση δικαιωμάτων συχνά αναγνωρισμένων από τον νόμο, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ της ύπαρξης των δικαιωμάτων στα χαρτιά και της εφαρμογής τους στην πράξη προκαλεί διεθνοτική αντιπαλότητα ως προς την προβολή της γλώσσας και του πολιτισμού, στην οποία η αποκλειστική ιδιοκτησία της κυριαρχίας σηματοδοτείται από την κυριαρχία της εθνικής γλώσσας σε φυσικούς χώρους που ορίζεται ως “γλωσσική εδαφικότητα” (Csergő, 2007) και προάγει παράλληλες, μονόγλωσσες δημόσιες σφαίρες. Εφαρμόζοντας τη θεωρία του Rancière στην περίπτωση της ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία, υποστηρίζεται ότι οι πρωτοβουλίες νομικής κινητοποίησης των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν εκδήλωση “πολιτικής” σύμφωνα με τον Rancière, καθώς αμφισβητούν την κατανομή των δημόσιων χώρων επί τη βάσει εθνοτικών γραμμών μέσω της προώθησης του ενοποιητικού τους οράματος για τους ίδιους χώρους, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο “τη δικαστική κατανομή των τόπων και των ρόλων” (Rancière, 2003, σ. 201).

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ ( στα Αγγλικά).