• Οι εγκάρδιες διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γεωργίας επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ενώ μικρότερη είναι η πρόοδος που σημειώνεται στα πεδία της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας.
  • Η Ελλάδα δύναται να αναδειχθεί σε κεντρικό υποστηρικτή της Γεωργίας όσον αφορά στις φιλοδοξίες της να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς ειδικοί και διπλωματικοί κύκλοι από την Ελλάδα προθυμοποιούνται να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην ενσωμάτωση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
  • Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να υλοποιηθεί σε ζητήματα τόσο υψηλού όσο και βασικού επιπέδου, μέσω ευρωπαϊκών δράσεων αδελφοποίησης και υπομνημάτων προσανατολισμένων στην παραγωγή αποτελεσμάτων μεταξύ κρατικών θεσμών για την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, η Γεωργία θα μπορέσει να υλοποιήσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις με επιτυχία και να εφαρμόσει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεσματικά.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ και Mariam Gugulashvili, Ερευνητική Ασκούμενη, ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).