• Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη “νομιμοποίηση” χιλιάδων παράτυπων μεταναστών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε συγκεκριμένους τομείς της αγορά εργασίας.
 • Η πολιτική αυτή παρουσιάστηκε ως ένας ρεαλιστικός και άμεσος τρόπος μεγιστοποίησης των οικονομικών οφελών της μετανάστευσης με ταυτόχρονη αναχαίτιση νέων μεταναστευτικών ροών, ενώ πυροδότησε και έντονες αντιδράσεις.
 • Με βάση διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα 2.000 Ελλήνων, βρίσκουμε ότι οι Έλληνες προτιμούν τις πολιτικές «νομιμοποίησης» σε σχέση με τις «διμερείς συμφωνίες» για την έλευση επισκεπτών εργατών με παραμονή ορισμένου χρόνου.
 • Συγκεκριμένα, Το 40% των Ελλήνων υποστηρίζει τις “διμερείς συμφωνίες” και περίπου το 50% των Ελλήνων υποστηρίζει την “πολιτική νομιμοποίησης”.
 • Ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος είναι ουδέτερο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές (ιδίως στις διμερείς συμφωνίες), οπότε φαίνεται ότι αυτές οι πολιτικές δεν έχουν καταστεί πολωτικά ζητήματα.
 • Μια μειοψηφία του δείγματός (λιγότερο από το ένα τρίτο) έχει πολύ αρνητική στάση απέναντι στη μετανάστευση και θα αντιτασσόταν σε οποιαδήποτε πολιτική που φαίνεται να διευκολύνει τους μετανάστες – ακόμη και αν αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
 • Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (σχεδόν το 70%) θα προτιμούσε τουλάχιστον μία από τις δύο αυτές πολιτικές ή και τις δύο.
 • Χρησιμοποιώντας μια νέα πειραματική τεχνική, γνωστή ως πείραμα διακριτής επιλογής, είμαστε σε θέση να λάβουμε υπόψη μία πληθώρα από σημαντικούς παράγοντες, ενώ συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το προφίλ των μεταναστών στους οποίους οι Έλληνες θα προτιμούσαν να χορηγηθεί άδεια εργασίας.
 • Στο πείραμα χρησιμοποιούμε εικόνες ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να μοιάζουν με τυπικούς μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα.
 • Σύμφωνα με την ανάλυσή 10.000 τυχαία δημιουργημένων προφίλ, οι Έλληνες προτιμούν τη νομιμοποίηση των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα χωρίς άδεια, έναντι εκείνων που θα έρθουν ως αποτέλεσμα μιας νέας διμερούς συμφωνίας.
 • Δεν είναι σαφές ότι οι προτιμήσεις των Ελλήνων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας κατά τη διαμόρφωση των προτιμήσεων της μεταναστευτικής τους πολιτικής.
 • Οι όποιες ανησυχίες ότι η πολιτική νομιμοποίησης θα επιβραβεύσει την παρανομία δεν βρίσκουν απήχηση στο δείγμα μας και πιθανότατα και στην πλειοψηφία του ελληνικού κοινού.

Το κείμενο εργασίας υπογράφουν οι Νικόλαος Σαμπάνης, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στην έδρα Kalsi Family και Διευθυντής του Εργαστηρίου Identity and Conflict Lab, Πανεπιστήμιο Yale, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού του ΕΛΙΑΜΕΠ και Ελένη Κυρκοπούλου, Ερευνητική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου Identity and Conflict Lab, Πανεπιστήμιο Yale, και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf.