Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη συγγραφή ενός συλλογικού τόμου με τίτλο “Νομική κινητοποίηση για δικαιώματα των μειονοτήτων στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη”. Οι εισηγήσεις αφορούσαν στη διεκδίκηση δικαιωμάτων από τρεις μεγάλες ομάδες μειονοτήτων σε περιοχές που ιστορικά διοικούνταν από την πολυπολιτισμική αυστροουγγρική μοναρχία και την οθωμανική αυτοκρατορία: τις ουγγρικές μειονότητες που ζουν πέριξ της Ουγγαρίας, τους Ρομά σε όλη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και τους μουσουλμάνους στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων, των μουσουλμάνων, των Αλβανών και των Βόσνιων.

Ο συλλογικός τόμος θα αποτελέσει την πρώτη συστημική μελέτη του ακτιβισμού για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στο πολιτικό και γεωγραφικό του πλαίσιο, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές μειονότητες χρησιμοποιούν το δίκαιο στην πράξη. Αντί να εστιάζει σε διεθνείς δικαστικές υποθέσεις υψηλής προβολής, οι οποίες κυριαρχούν στην υπάρχουσα επιστημονική έρευνα, ο τόμος παρακολουθεί τη νομική δράση από το εθνικό και τοπικό επίπεδο και πάνω, αξιολογώντας τον αντίκτυπο της νομικής κινητοποίησης με όρους κοινωνικής αλλαγής και όχι απλώς νομικής επιτυχίας.

Διαβάστε εδώ (στα Αγγλικά) το Κείμενο Πολιτικής που υπογράφουν οι: Beáta Huszka, Λέκτορας, ELTE Social Science Faculty, Βουδαπέστη, Υπότροφος Marie Skłodowska-Curie, EΛΙΑΜΕΠ κατά την περίοδο 2019-2021, Lilla Farkas, Λέκτορας, Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ELTE Social Science Faculty, Βουδαπέστη και Zsolt Κörtvélyesi, Ερευνητής στο Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences (Hungarian Academy of Sciences), και στο Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ELTE Social Science Faculty, Βουδαπέστη.