Από τον οίκο Routledge εκδόθηκε σε επιμέλεια της Καθηγήτριας Άννας Τριανταφυλλίδου το ειδικό εγχειρίδιο Μεταναστευτικών Σπουδών (Handbook of Immigration and Refugee Studies). Πρόκειται για διεπιστημονική συλλογή εκθέσεων από διακεκριμένους επιστήμονες πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με σκοπό την περιεκτική παρουσίαση σημαντικών θεμάτων και εννοιών.

Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο εγχειρίδιο