‘Παράτυποι μετανάστες στον Ευρωπαϊκό Νότο μέσα από την περίπτωση της Ελλάδας: αριθμοί και πιέσεις στον τομέα της υγείας’ είναι ο τίτλος της νέας δημοσίευσης του Θάνου Μαρούκη και της Μαρίνας Νικόλοβα. Η ανάλυσή τους δημοσιεύθηκε στη ‘Σειρά COST: Υγεία και Διαφορετικότητα. Ανισότητες στην Υγειονομική Περίθαλψη για Μετανάστες και Εθνοτικές Μειονότητες’ υπό την επιμέλεια των D. Ingleby, A. Chiarenza, W. Devillé και I. Kotsioni.

Η ‘Σειρά COST: Υγεία και Διαφορετικότητα’ περιλαμβάνει δύο τόμους με δημοσιεύσεις, οι οποίοι γράφτηκαν από ερευνητές και ειδικούς στον τομέα από είκοσι διαφορετικές χώρες. Τα βιβλία εκδόθηκαν από την Δράση της Ε.Ε. COST  IS0603: ‘Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική φροντίδα για μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες’ (2007 – 2011).

Συγκεκριμένα:

D. Ingleby, A. Krasnik, V. Lorant & O. Razum (Eds.)

Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities (COST Series on Health and Diversity – Vol 1)

και

D. Ingleby, A. Chiarenza, W. Devillé & I. Kotsioni (Eds.)

Inequalities in Health Care for Migrants and Ethnic Minorities (COST Series on Health and Diversity – Vol 2)