Στο πρόσφατο αυτό άρθρο, ο Π. Χατζηπροκοπίου, σε συνεργασία με το Ν. Montagna, συζητούν ορισμένες από τις χωρικές διαστάσεις των διαδικασιών ενσωμάτωσης των μεταναστών στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές μητροπόλεις, εστιάζοντας στο ιδιαίτερο παράδειγμα της Chinatown και συγκεκριμένα σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις όπου ο χώρος της τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Ethnicities (12:6, 2011). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Chinatown υπό αμφισβήτηση: αστικός χώρος και ενσωμάτωση των Κινέζων μεταναστών στο Λονδίνο και το Μιλάνο”

Περίληψη

Το άρθρο αυτό συζητάει τη σημασία του αστικού χώρου στις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Κινέζων μεταναστών. Εστιάζει συγκεκριμένα στις Chinatown του Λονδίνου και του Μιλάνου, με σημείο αφετηρίας πρόσφατα γεγονότα κατά τα οποία ο χώρος τους τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα με τις διαφορετικές ιστορίες και τρέχουσες τάσεις της Κινεζικής μετανάστευσης, καθως και τις διαφοροποιημένες μεταναστευτικές και ενταξιακές πολιτικές στη Βρετανία και την Ιταλία, εισάγεται στην ανάλυση ο παράγοντας «πόλη». Πιό συγκεκριμένα, εξετάζεται η πολιτική οικονομία του αστικού χώρου και ο ρόλος της Chinatown στην ευρύτερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης των δύο πόλεων. Το άρθρο καταλήγει επισημαίνοντας βασικές συγκριτικές παραμέτρους και επιπλέον διαστάσεις που είναι σημαντικές προκειμένου να κατανοήσουμε τις πολλαπλές διαδικασίες που επιδρούν στην ενσωμάτωση των Κινέζων μεταναστών στην Ευρώπη, τις ιδιαιτερότητες της Chinatown ως συγκεκριμένου αστικού τόπου, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας που αφορά στην παρουσία μεταναστών στις σύγχρονες μητροπόλεις. Υπό αυτή την έννοια, το άρθρο ασχολείται με διαφορετικά επίπεδα ερμηνείας και συμβάλλει στην κατεύθυνση ενός συγκριτικού αναλυτικού πλαισίου πέραν των ορίων που θέτει η καθαυτή μελέτη της μετανάστευσης.